United Oromo Refugees  Association in Egypt

Caaya Tokkummaa Baqattoota Oromoo Biyyaa Masrii
United Oromo Refugees Association- UORA-EGYPT

Bagaa Jiraattan Ijoollee Caaya Tokkummaa Oromoo

IBSA EJJANNO 

Nuti Caayan Tokkummaa Oromoo kan biyya masrii jiru bara haaraa 1/1/2012 kana irraa eegaluun

  1. Harka wal qabannee,tokkummaa keenya daran cimsanna !

  2. Namoota iyyannoo ykn keezii maqaa Oromootiin alagaaf gurguran irratti tarkaanfii hatattamaa akka fudhatamu
  3. Namoota tokkummaa Oromoo booressuuf olola dharaa uumuun dhuunfaaniis tahee garee uumuun uummata jeeqaa jiran gocha kanarraa akka of qusatan
  4. Teessoon hawaasa Oromoo kan duraanii baqattoota Oromoo biyya masrii walqixxuummaan kan hin tajaajille waan taheef lammata  fedhii hawaasa bal’aan alatti garee muraasaan akka hin banamne cimsinee hubachhisna.
  5. Bara haaraa kana irraa eegaluun dhaabbilee Addaa addaa wajjiin hariiroo qabnu daran cimsuun hojii ifaafi bilisaa akka jalqabu ibsa
  6. Wal qixxummaa fi dimokraasummaa eegalame cimsee itti fufuun fedhii uummataa galmaan akka ga’u hawaasaaf ibsuu barbaada.
  7. Yoomiyyuu yaadaa fi dandeettii qabnuun Oromooon walcinaa dhaabbachuuf qophii tahuu keenya ibsina.
  8. Roorroo fi cunqursaan diinaa fi ergamtoota diinaatiin uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa irraa akka dhaabbatu !!!

QABSOON HAQAA FI BILISUMMAAF!!!

Oromiyaan Ni Bilisoomti
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.